Realització de plànols amb GPS de presició


Novafrut li farà un plànol de precisió de la seva parcel·la o emplaçament per a la seva nova Instal·lació.

Utilitzem un GPS d'alta precisió amb personal especialitzat que es desplaça a l’indret per poder prendre els punts de referència per dibuixar en Autocad un plànol precís per tal que el pressupost sigui el més precís i exacte possible.