Marcatge amb GPS de precisió


Una vegada realitzat el plànol amb el GPS de precisió el client té l'opció de poder marcar tots o part dels punts on s'implantaran els pals o recolzaments de la instal·lació.

Amb una precisió màxima, es marquen els punts calculats prèviament al plànol.

S'utilitzen petites canyes de bambú per indicar el punt exacte de col·locació del pal, àncora, etc.

És un servei imprescindible per a la realització d'instal·lacions amb xarxes, ja que assegurem l'alineació perfecta dels pals i la tensió exacta de les xarxes col·locades.