Clavat de Pals


Quan la instal·lació exigeix el clavat dels pals, Novafrut se n'encarregarà.

Els pals han d'estar clavats correctament, amb una profunditat adient i regular en tota la instal·lació.

La verticalitat o la inclinació d'aquests ha de controlar-se i comprovar-se.

Novafrut disposa de màquines a percussió per a pals de formigó i fusta. Cada tipus de pal necessita la seva màquina. Actualment, Novafrut disposa de 4 màquines diferents per a tal efecte: perforadora fixa, perforadora vibratòria, vibratòria-pinça i martell percutors.