Col·locació de Xarxes


Novafrut li realitza el muntatge de les xarxes d'una estructura de protecció o l'assessora apropiadament per tal que sigui una feina fàcil per al client.

Les xarxes tècniques que utilitzem es componen de filaments teixits que han de tractar-se anant suficientment amb compte perquè la seva col·locació sigui ràpida i correcta.

Disposem dels sistemes de des bobinat adients per a tot tipus de finques i situacions. Tenim a la vostra disposició remolcs tècnics preparats per a des bobinar dues bobines de xarxa al mateix temps i situar la xarxa a l'alçada dels cables on serà fixada.