Cosit de Xarxes


Un dels serveis que ha caracteritzat Novafrut des de l'inici dels seus treballs a Espanya, és el cosit de les seves xarxes de protecció antipedra o climàtiques directament a la finca del client.

El cosit assegura una major duració de la xarxa gràcies a la millor repartició de les tensions en cas de càrrega de pedra i ràfegues de vent.

S'utilitza un doble fil de polietilè especialment concebut per aquesta finalitat. Les màquines de cosir s'han adaptat a aquesta feina i estan preparades per a cosir fins a dues hectàrees diàries en finques en palmeta.

Actualment Novafrut disposa de 8 màquines de cosir.

Si el cosit mecànic no és possible, existeixen altres solucions com ara el cosit manual de xarxes antiocells, les plaquetes de fixació en cumbrera, les agulles metàl·liques i les plàstiques, etc. Hi ha una solució per a cada cas.