Fructicultura / Xarxes Antipedra


Les instal·lacions amb xarxes antipedra són les més habituals en fructicultura professional. S'adapten a qualsevol forma i dimensió de parcel·la. Novafrut instal·la una estructura antipedra que està formada per ancoratges perimetrals, pals per a la subjecció del cablejat i una xarxa subjectada de tal manera que permeti buidar o suportar la pedra.

És la instal·lació més habitual en fructicultura professional. Per a grans extensions, la xarxa antipedra dóna la protecció suficient per evitar els cops de vent capaços de fer malbé les fruites només amb un simple fregament i permet un cert microclima que afavoreix una alta qualitat d'epidermis dels fruits. És el tipus d'instal·lació que permet una  millor relació efectivitat/preu. En algunes situacions extremes de vent, han de complementar-se amb paravents laterals.Media

 • Antipedra en monorafia.

  Antipedra en monorafia.

 • Antipedra amb elàstics i xarxa bufada en descarrega.

  Antipedra amb elàstics i xarxa bufada en descarrega.

 • Buidat de la calamarsa en antipedra en capella.

  Buidat de la calamarsa en antipedra en capella.

 • Xarxa antipedra en pomer. Instal·lació en formigó pretensat.

  Xarxa antipedra en pomer. Instal·lació en formigó pretensat.

 • Xarxa antipedra Novafrut en pomer. Instal·lació en pals de fusta tractada.

  Xarxa antipedra Novafrut en pomer. Instal·lació en pals de fusta tractada.

 • Detall de la plaqueta d'unió entre xarxes antipedra.

  Detall de la plaqueta d'unió entre xarxes antipedra.

 • Xarxa antipedra en presseguer. Instal·lació amb sistema d'elevació.

  Xarxa antipedra en presseguer. Instal·lació amb sistema d'elevació.

 • Buidat de la neu en sistema elàstic centrat Novafrut.

  Buidat de la neu en sistema elàstic centrat Novafrut.

 • Xarxa antipedra en pomer, amb instal·lació super ample entre pals.

  Xarxa antipedra en pomer, amb instal·lació super ample entre pals.

 • Antipedra en vinya emparrada.

  Antipedra en vinya emparrada.