Horticultura i Ornamentals / Xarxes Antipedra


Una estructura antipedra està formada per ancoratges perimetrals, pals per a la subjecció del cablejat i una xarxa subjectada de tal manera que permeti buidar o suportar la pedra.

En horticultura i ornamentals una instal·lació antipedra és interessant per a obtenir una protecció eficaç per a la pedra, el vent i per a un cert grau de protecció climàtica ja que l'efecte hivernacle és menor que amb una xarxa climàtica.

L'estructura no serà tan dimensionada i permetrà més ventilació. Reduirem el dany per cops de vent i per la caiguda directa de les gotes de pluja sobre la vegetació.Media

 • Xarxa antipedra en hortícula. Sistema de xarxa bufada amb elàstics.

  Xarxa antipedra en hortícula. Sistema de xarxa bufada amb elàstics.

 • Xarxa antipedra en hortícules. Ventilació lateral.

  Xarxa antipedra en hortícules. Ventilació lateral.

 • Xarxa antipedra i emparrat en hortícoles.

  Xarxa antipedra i emparrat en hortícoles.

 • Xarxa antipedra Novafrut per aclimatació de planta hornamental.

  Xarxa antipedra Novafrut per aclimatació de planta hornamental.

 • Xarxa antipedra en planta ornamental en sistema d'elàstics creuats.

  Xarxa antipedra en planta ornamental en sistema d'elàstics creuats.

 • Instal·lació de xarxa antipedra en hortícoles.

  Instal·lació de xarxa antipedra en hortícoles.

 • Xarxa antipedra Novafrut bufada amb elàstics.

  Xarxa antipedra Novafrut bufada amb elàstics.

 • Sistema de xarxa creuada amb emparrat d'hortícoles.

  Sistema de xarxa creuada amb emparrat d'hortícoles.

 • Antipedra en hortícoles amb emparrat en estructura independent.

  Antipedra en hortícoles amb emparrat en estructura independent.

 • Detall de la col·locació dels elàstics.

  Detall de la col·locació dels elàstics.