Horts i Jardins / Xarxes Antipedra


Una estructura antipedra està formada per ancoratges perimetrals, pals per a la subjecció del cablejat i una xarxa subjectada de tal manera que permeti buidar o suportar la pedra.

Un antipedra en un hort o jardí ens permetrà protegir les nostres hortalisses o plantes ornamentals d'una eventual pedregada o d'un fort vent. També de l'entrada d'aus, ja que podem protegir tot el perímetre del recinte abaixant la xarxa antipedra, deixant un accés tipus porta corredissa, per exemple.Media

 • Cobertura antipedra Novafrut per a horta.

  Cobertura antipedra Novafrut per a horta.

 • Tancament total antipedra per a hort.

  Tancament total antipedra per a hort.

 • Cobertura amb xarxa antipedra Novafrut per a hort.

  Cobertura amb xarxa antipedra Novafrut per a hort.

 • Sistema de xarxa antipedra amb elàstics.

  Sistema de xarxa antipedra amb elàstics.

 • Protecció antipedra en terrassa.

  Protecció antipedra en terrassa.

 • Cobertura d'arbres fruiters amb xarxa antipedra Novafrut.

  Cobertura d'arbres fruiters amb xarxa antipedra Novafrut.

 • Instal·lació amb xarxa antipedra per a horta.

  Instal·lació amb xarxa antipedra per a horta.