Espais Públics / Xarxes Paravents


Novafrut realitza paravents en places públiques per resguardar-les de vents forts en cas de celebracions, balls, festes, etc. Són totalment desmuntables i poden instal·lar-se cada any les vegades que siguin necessàries. Tenim solucions per instal·lar paravents en escoles i camps esportius. Els paravents Novafrut es poden instal·lar en tot tipus de terres: des de formigó, asfalt o terra.

Un paravents Novafrut consisteix en una estructura lineal de pals que sostenen una xarxa especialment concebuda per resistir vents en totes les direccions i intensitats. En funció de les necessitats de cada client, els paravents tenen l'alçada adient. Es calcula que la protecció és efectiva a una distància de fins a 10 vegades l'alçada del paravents. El paravents no és una barrera impermeable al vent sinó que permet el pas de l'aire en un cert grau i redueix al màxim les puntes de velocitat i les turbulències del vent.Media

 • Detall d'un paravents Novafrut.

  Detall d'un paravents Novafrut.

 • Final de l'estructura del paravents sense anclatges ni cables fora d'ell mateix.

  Final de l'estructura del paravents sense anclatges ni cables fora d'ell mateix.

 • Detall del cablejat per a xarxa paravents Novafrut.

  Detall del cablejat per a xarxa paravents Novafrut.

 • Franja de paravents de 3m d'altura.

  Franja de paravents de 3m d'altura.

 • Final d'un paravents sense anclatges exteriors.

  Final d'un paravents sense anclatges exteriors.

 • Paravents Novafrut en un espai públic.

  Paravents Novafrut en un espai públic.

 • Paravents Novafrut en espai públic.

  Paravents Novafrut en espai públic.