Espais Públics / Tancaments


Les institucions públiques que necessitin tancat poden confiar en l'experiència de Novafrut en aquests materials.

Tots els materials relacionats  amb els tancats i els sistemes per al seu muntatge estan disponibles a Novafrut. Tenim també un equip de muntatge.Media

 • Porta doble de fusta tractada per tancaments.

  Porta doble de fusta tractada per tancaments.

 • Tancament mixte Novafrut amb entrada en fusta.

  Tancament mixte Novafrut amb entrada en fusta.

 • Porta per vallat de fusta tractada de Novafrut.

  Porta per vallat de fusta tractada de Novafrut.

 • Tancament amb valla metàl·lica.

  Tancament amb valla metàl·lica.

 • Vallat metàl·lic amb tela d'ocultació Novafrut.

  Vallat metàl·lic amb tela d'ocultació Novafrut.

 • Tela d'ocultació Novafrut.

  Tela d'ocultació Novafrut.

 • Tela d'ocultació Novafrut.

  Tela d'ocultació Novafrut.

 • Col·locació de postes per a tancaments Novafrut.

  Col·locació de postes per a tancaments Novafrut.