Espais Públics / Fixació de Dunes


A les platges amb sorres fines exposades a forts vents són necessàries barreres per evitar el desplaçament d'aquestes cap a l'interior i mantenir la sorra a la platja.

En poblacions costaneres, amb passejos prop de la platja, són interessants aquests tipus de barreres, estudiades especialment per a aquesta funció.

Novafrut en realitza la fixació a la tardor, el seu manteniment a l'hivern i el plegatge durant el període d'estiu.Media

  • Barrera per a fixació de dunes Novafrut.

    Barrera per a fixació de dunes Novafrut.

  • Barrera per a fixació de sorra a la platja.

    Barrera per a fixació de sorra a la platja.

  • Franja de xarxa de fixació de sorra a la platja.

    Franja de xarxa de fixació de sorra a la platja.