Horticultura i Ornamentals


Els cultius hortícoles i ornamentals tenen requeriments molt similars. La protecció climàtica és bàsica per assegurar la qualitat del resultat en tots dos casos. L'elevada inversió que demana una estructura de protecció eficaç.

Ambdós cultius no suporten, per exemple, els efectes mecànics d'un excessiu vent o pedregada. La depreciació del cultiu pot ser tal que no el faci rendible.

Novafrut li ofereix diverses solucions per a la protecció d'aquests cultius a través de xarxes.