Horts i Jardins


Totes les instal·lacions que Novafrut realitza industrialment, també poden adaptar-se, a menor escala, en els àmbits privat i domèstic.

Un hort, un jardí, pati i vivenda particular són llocs on una protecció amb una xarxa tècnica pot solucionar el  seu problema.