Espais Públics


En poblacions, Novafrut ofereix instal·lacions per a la protecció de les persones com ara ombrejos de places o carrers en actes festius. O també per cobrir places d'aparcament exteriors.

També realitzem paravents per a llocs com ara zones esportives o d'oci.

Per a edificis públics podem protegir contra l'entrada d'ocells o la protecció de monuments i façanes.

A la platja, Novafrut li proposa una solució per la fixació de dunes, per la realització d'ombrejos durant l'estiu i la protecció amb xarxes marines per evitar les meduses en zones delimitades.