Horts i Jardins / Xarxes Antiocells


En horts particulars que no requereixin una xarxa antipedra, climàtica o antiinsectes, una estructura antiocells Novafrut és la solució per evitar el dany causat pels ocells i és 100% efectiva.

Les estructures antiocells Novafrut es distingeixen per la seva eficàcia i senzillesa. Són totalment tancades mitjançant unes xarxes antiocells adaptades a cada necessitat. Segons el tipus d'ocell a evitar Novafrut li aconsella la xarxa adient.

Les xarxes estan suportades per un cablejat rígid i un altre flexible que li donen més seguretat en cas de nevades i forts vents. Així mateix, hem desenvolupat una tècnica que permet el descens a terra de les xarxes en cas de nevades extremes.Media

  • Instal·lació amb xarxa antiocells Novafrut per a hort.

    Instal·lació amb xarxa antiocells Novafrut per a hort.