Espais Públics / Xarxes Antiocells


En determinats edificis públics monumentals i en places públiques pot ser interessant evitar l'entrada d'ocells que puguin ser perjudicials d'alguna manera.

Les teles antiocells de Novafrut juntament amb les tècniques més modernes i menys invasives, són una molt bona solució en aquests casos.Media

  • Xarxa antiocells Novafrut per a palmera en una zona pública.

    Xarxa antiocells Novafrut per a palmera en una zona pública.